Wij zoeken jouw hulp! 

Het VeenendaalFonds zet zich in voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooier en socialer Veenendaal. Om onze ondersteuning te kunnen voortzetten en uit te breiden zoeken wij jouw hulp. 

Het in 2016 opgerichte VeenendaalFonds heeft in haar nog korte bestaan bewezen een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de Veenendaalse samenlevingWe ondersteunen Veenendaalse initiatieven met financiële bijdrage en adviezen. De nadruk ligt op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de samenleving mogelijk maken. Per jaar worden circa 10-15 lokale initiatieven financieel ondersteunt die de leefbaarheid in de Veenendaalse samenleving vergroten.  

Buiten onze financiële ondersteuning hebben wij adviezen, doorverwijzingen en tips kunnen geven aan diverse andere activiteiten. Draag je de Veenendaalse samenleving een warm hart toe en vind je dat de manier waarop het VeenendaalFonds hier een bijdrage aan levert moet blijven, kom ons dan ondersteunen. Dit kun je doen door een deel van tijd te besteden aan het VeenendaalFonds of door ons financieel te steunen. 

Onze organisatie zoekt versterking van het bestuur met name op het gebied van communicatie, fondsenwerving en advisering. Wil je het VeenendaalFonds helpen met een financiële bijdrage dan kan dat op verschillende manieren; als inwoner of als bedrijf. 
Op onze website www.veenendaalfonds.nl kun je je aanmelden als donateur, direct een bijdrage overmaken, lezen wat de mogelijkheden zijn als bedrijf of hoe je contact met ons opneemt voor de andere vormen van ondersteuning. Mocht je geen tijd hebben, maar ons wel willen steunen dan kun je geld doneren op  ons IBAN-nummer NL56 ABNA 0411 7695 96 ten name van Stichting VeenendaalFonds. 

Wil je meer weten stuur dan een bericht naar veenendaalfonds@outlook.com .  Ook op Facebook en Instagram kunt u ons vinden. 

Laten we Veenendaal mooier maken. 

Sharing is caring!