Gastgezin voor een vluchteling

In 2016 is er onder de vlag van Netwerk voor Jou een pilot gestart waarbij
statushouders uit Veenendaal gekoppeld worden aan een Veenendaals gezin. Dit is
een samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Omdat de
statushouders niet vanzelf met Nederlanders in contact komen bevordert dit project
de integratie. Minimaal één keer in de twee weken ondernemen beide gezinnen gezamenlijk een activiteit.
Statushouders komen nu voor het eerst bij Nederlanders
binnen, eten met hen samen, vieren samen een verjaardag, gaan samen met de
kinderen naar een speeltuin. Kortom, ze komen in aanraking met de Nederlandse
cultuur, krijgen vrienden en burgeren zo beter in in onze samenleving. Prachtig om te zien wat er
gebeurt tussen deze gezinnen en wat een begrip er over en weer ontstaat!

Sharing is caring!