Doneren

Wil je ook een bijdrage leveren om de Veenendaalse samenleving een stukje mooier te maken? Dit kan op verschillende manieren: als particulier of als bedrijf, in geld, tijd en/of kennis.

Donateur worden?

Vind je het ook belangrijk dat lokale initiatieven mooie en vernieuwende projecten en activiteiten kunnen blijven uitvoeren die een actieve betrokkenheid opleveren van de inwoners van Veenendaal? Door donateur te worden kun je structureel het VeendaalFonds ondersteunen met jouw financiële bijdrage. Als donateur informeren wij je jaarlijks welke Veenendaalse initiatieven we hebben ondersteund. Zo zie je zelf waar jouw geld naar toe gaat. 

Belastingvoordeel en periodiek schenken

Het VeenendaalFonds heeft een ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Jouw gift komt dus geheel ten goede aan de Veenendaalse initiatieven.  Je kunt jouw gift ook als aftrekpost opgeven bij de belastingaangifte. Via de rekenmodule kun je eenvoudig berekenen hoe hoog het belastingvoordeel is van jouw eenmalige of periodieke schenking:

Rekenmodule belastingvoordeel gift aan VeenendaalFonds

Om maximaal gebruik te maken van belastingvoordelen, kun je een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluiten. Door periodiek te schenken wordt jouw gift namelijk volledig aftrekbaar. Je legt jouw gift dan voor tenminste vijf jaar vast. Neem voor periodieke schenking contact met ons op: veenendaalfonds@outlook.com .

 

Eenmalig geven

Wil je liever eenmalig schenken? Dat kan! Iedere bijdrage, groot of klein, is zeer welkom!

Je kunt een gift overmaken naar IBAN:  NL56ABNA0411769596 tnv Stichting VeenendaalFonds.

Of doe direct een donatie via het onderstaande formulier.

Bedrag

 

Nalaten

Als de Veenendaalse samenleving je na aan het hart ligt, kun je er ook na jouw leven aan bijdragen met een nalatenschap. Een mooie manier om aan toekomstige generaties door te geven wat in jouw leven van grote waarde is.

Je kunt het VeenendaalFonds begunstigen met een legaat, waarbij je in jouw testament vastlegt dat je een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan het VeenendaalFonds. Je kunt het VeenendaalFonds ook benoemen tot (mede-) erfgenaam.