Aanvragen

Bij het VeenendaalFonds kan een financiële bijdrage aangevraagd worden voor:

Projecten/Activiteiten

Organisaties en burgerinitiatieven (groepen inwoners) die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een (eenmalige) financiële bijdrage van het VeenendaalFonds voor projecten/activiteiten.
Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvraag wordt gedaan namens een burgerinitiatief (groep inwoners) of een organisatie (vereniging of stichting)
 2. De aanvrager is actief in Veenendaal
 3. De financiële bijdrage wordt helemaal gebruikt voor activiteiten die worden uitgevoerd in Veenendaal
 4. Het project is gericht op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de Veenendaalse samenleving mogelijk maken
 5. Bij het project zijn verschillende organisaties betrokken
 6. Het project streeft naar verrassende en/of vernieuwende verbindingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en/of organisaties
 7. Het project is geen bestaand, doorlopend project, maar is een nieuw idee/activiteit
 8. Het VeenendaalFonds ondersteunt geen religieuze, commerciële of politieke activiteiten
 9. De aanvraag moet goed onderbouwd en helemaal te worden ingevuld
 10. Bij de aanvraag is een begroting en dekkingsplan opgenomen
 11. Het project kan zonder een financiële bijdrage van het VeenendaalFonds niet uitgevoerd worden.
 12. De financiële bijdrage is geen aanvulling/vervanging van financiële ondersteuning waarvoor de overheid of een andere organisatie verantwoordelijk is.
 13. De financiële bijdrage wordt niet gebruikt voor kosten van de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (investeringen zoals bijvoorbeeld een piano, apparatuur, gereedschap en bouwmaterialen) en kosten die behoren tot de gebruikelijke organisatie- en exploitatiekosten
 14. Achteraf en op verzoek tussentijds, brengt de aanvrager een verslag uit van de uitgevoerde activiteit.
 15. In alle publicatie rondom de activiteit, waaronder een cheque-uitreiking, wordt het VeenendaalFonds genoemd.
 16. Het VeenendaalFonds krijgt van de aanvrager toestemming om zelf ook over de verstrekte ondersteuning te publiceren en het beeldmateriaal (foto/video/logo) van het project te mogen gebruiken.
 17. De maximale financiële bijdrage voor activiteiten met Burendag is €250,-.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via veenendaalfonds@outlook.com

Na indiening sturen wij een e-mail met een ontvangstbevestiging. Hierna ontvang je binnen drie maanden een besluit. Tijdens vakantieperioden of door onverwachte omstandigheden kan het VeenendaalFonds deze periode met drie weken verlengen. Als dit gebeurt, krijg je daar bericht van.