Aanvragen

Voorwaarden voor een financiële bijdrage van het VeenendaalFonds

Organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een (eenmalige) financiële bijdrage van het VeenendaalFonds. Op de eerste plaats zijn er voorwaarden waar de organisatie, vereniging of het burgerinitiatief zelf aan moet voldoen. Op de tweede plaats worden er voorwaarden gesteld aan de bestemming van de financiële bijdrage.

Voorwaarden voor de aanvragende partij

Financiële bijdrage is mogelijk indien de aanvrager voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager is een vertegenwoordiger van een Veenendaalse organisatie
 2. De aanvrager heeft als werkterrein de gemeente Veenendaal
 3. De organisatie, vereniging of het burgerinitiatief heeft een maatschappelijk doelstelling gericht op het initiëren en uitvoeren van activiteiten voor groepen van inwoners.
 4. De organisatie, vereniging of het burgerinitiatief is in staat een goed onderbouwd verzoek in te dienen en nadien verslag uit te brengen van de uitgevoerde activiteit
 5. Het VeenendaalFonds wordt meegenomen in alle publicitaire uitingen rondom de activiteit, waaronder een cheque-uitreiking en de organisatie staat het VeenendaalFonds ook publicitaire uitingen toe rondom de verstrekte ondersteuning

Voorwaarden voor het doel waaraan de financiële bijdrage wordt verstrekt

 1. De financiële bijdrage wordt volledig gebruikt voor activiteiten uitgevoerd in de gemeente Veenendaal
 2. De te verstrekken financiële bijdrage komt ten goede aan doelen of initiatieven gericht op maatschappelijk culturele en andere initiatieven die de leefbaarheid in Veenendaal bevorderen
 3. De activiteit is gericht op de participatie in de samenleving en streeft verrassende en/of vernieuwende verbindingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en/of organisaties na.
 4. De financiële ondersteuning van het VeenendaalFonds levert een bijdrage aan het tot stand brengen c.q. welslagen van de te organiseren activiteit, welke zonder deze ondersteuning niet kan plaatsvinden.
 5. De financiële bijdrage is geen aanvulling/vervanging van reguliere financiële ondersteuning waarvoor de overheid verantwoordelijk is.
 6. Het VeenendaalFonds is geen investeringsfonds
 7. De financiële bijdrage is niet bedoeld als vervanging van gelden voor taken die tot de plicht van andere organisaties behoren.
 8. De aanvrager dient een begroting en dekkingsplan voor de activiteit in te dienen
 9. Het VeenendaalFonds ondersteunt geen religieuze, commerciële of politieke activiteiten

Informatie te verkrijgen via veenendaalfonds@outlook.com

Het Fonds hanteert onderstaand inschrijfformulier:

Aanvraagformulier van stichting VeenendaalFonds 

Na indiening sturen wij u een ontvangstbevestiging, waarna u binnen drie maanden een besluit ontvangt. Tijdens vakantieperioden of door onverwachte omstandigheden kan het zijn dat het Fonds u meedeelt dat deze periode met drie weken wordt verlengd. Ook daar krijgt u dan bericht van.

Naam van de aanvrager:

Naam:

Adres:

Functie:

Tel. nr.:

Mobiel nr.:

E-mailadres:

 

Namens welke organisatie vraagt u aan?

Naam van de organisatie:

Adres

Tel.nr.

Mobiel nr.

Banknummer (IBAN Nummer):

KvK nummer:

RSIN nummer:

E-mailadres:

 

*Omschrijf in korte bewoordingen wat u wilt gaan doen. (Hebt u meer ruimte nodig geef uw uitleg dan (ook) weer in een bijlage). 

*Het VeenendaalFonds ziet graag dat er een verbinding tot stand komt, waarbij dus twee of meerdere organisatie betrokken zijn. Welke organisaties of activiteiten hebt u op het oog?

*Wanneer vindt de activiteit (het project) plaats?

*Over welke periode wordt de activiteit uitgevoerd?

*Wat betekent deze activiteit voor Veenendaal of de specifieke doelgroep die u voor ogen heeft?

*Hoe betrekt u anderen bij het project en wie zullen dat zijn?

*Op welke wijze brengt u het project naar buiten?

*Wat kost het totale project? (Graag toelichting middels een begroting.)

*Met welk bedrag hoopt u dat het VeenendaalFonds  kan bijdragen?

* Kunt u aangeven op welke wijze u de bijdrage van het VeenendaalFonds in de publiciteit wil brengen?

 

U krijgt na verzending bericht van ontvangst.