Aanvragen

Bij het VeenendaalFonds kan een financiële bijdrage aangevraagd worden voor:

Projecten/Activiteiten

Organisaties en burgerinitiatieven (groepen inwoners) die voldoen aan de volgende voorwaarden kunnen in aanmerking komen voor een (eenmalige) financiële bijdrage van het VeenendaalFonds voor projecten/activiteiten.
Hiervoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. De aanvraag wordt gedaan namens een burgerinitiatief (groep inwoners) of een organisatie (vereniging of stichting)
 2. De aanvrager is actief in Veenendaal
 3. De financiële bijdrage wordt helemaal gebruikt voor activiteiten die worden uitgevoerd in Veenendaal
 4. Het project is gericht op activiteiten die groepen inwoners met elkaar verbinden en het meedoen in de Veenendaalse samenleving mogelijk maken
 5. Bij het project zijn verschillende organisaties betrokken
 6. Het project streeft naar verrassende en/of vernieuwende verbindingen tussen verschillende bevolkingsgroepen en/of organisaties
 7. Het project is geen bestaand, doorlopend project, maar is een nieuw idee/activiteit
 8. Het VeenendaalFonds ondersteunt geen religieuze, commerciële of politieke activiteiten
 9. De aanvraag moet goed onderbouwd en helemaal te worden ingevuld
 10. Bij de aanvraag is een begroting en dekkingsplan opgenomen
 11. Het project kan zonder een financiële bijdrage van het VeenendaalFonds niet uitgevoerd worden.
 12. De financiële bijdrage is geen aanvulling/vervanging van financiële ondersteuning waarvoor de overheid of een andere organisatie verantwoordelijk is.
 13. De financiële bijdrage wordt niet gebruikt voor kosten van de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (investeringen zoals bijvoorbeeld een piano, apparatuur, gereedschap en bouwmaterialen) en kosten die behoren tot de gebruikelijke organisatie- en exploitatiekosten
 14. Achteraf en op verzoek tussentijds, brengt de aanvrager een verslag uit van de uitgevoerde activiteit.
 15. In alle publicatie rondom de activiteit, waaronder een cheque-uitreiking, wordt het VeenendaalFonds genoemd.
 16. Het VeenendaalFonds krijgt van de aanvrager toestemming om zelf ook over de verstrekte ondersteuning te publiceren en het beeldmateriaal (foto/video/logo) van het project te mogen gebruiken.

Voor meer informatie, neem contact met ons op via veenendaalfonds@outlook.com

 

Download hier het aanvraagformulier van het VeenendaalFonds:

Vul dit formulier helemaal in. Stuur het volledig ingevulde formulier samen met de begroting en het dekkingsplan, het eventuele projectplan en aanvullende informatie naar veenendaalfonds@outlook.com

Na indiening sturen wij een e-mail met een ontvangstbevestiging. Hierna ontvang je binnen drie maanden een besluit. Tijdens vakantieperioden of door onverwachte omstandigheden kan het VeenendaalFonds deze periode met drie weken verlengen. Als dit gebeurt, krijg je daar bericht van.

Burendag 2022

Omdat het OranjeFonds voor Burendag 2022 door zijn budget is, kunnen inwoners van de gemeente Veenendaal vanaf 25 juli 2022 bij het VeenendaalFonds geld aanvragen voor Burendag. Hiervoor geldt een aangepaste aanvraagprocedure. Om voor een Burendag toekenning in aanmerking te komen, moet je aanvraag aan alle voorwaarden voldoen. Het VeenendaalFonds hanteert voor Burendag de hieronder beschreven criteria.

Als je vragen hebt, kun je mailen naar: veenendaalfonds@outlook.com

WEL

 • De Burendag activiteit vindt plaats op 23, 24 of 25  september 2022 in Veenendaal.
 • Jullie organiseren een activiteit in de buurt, met de buurt en voor de buurt.
 • De bijdrage is voor het opknappen van iets in de buurt, of voor een activiteit met de buurt (zoals een spelletjesmiddag etc.).
 • Je kunt maximaal € 250,-  toegekend krijgen.
 • Het VeenendaalFonds geeft geld voor materiaalkosten en koffie/thee (zoals verf, hout, struiken, creatief materiaal zoals bijvoorbeeld schilderspullen). Uiteraard moet er een relatie zijn tussen dat wat je aanvraagt en je Burendag-activiteit.
 • Wij vergoeden tot maximaal €150,- voor workshops.
 • Huren van barbecue, stoelen en tafels etc.
 • Huur van gereedschap en apparatuur bij het uitvoeren van de activiteit.

NIET

 • Het VeenendaalFonds ondersteunt geen burendagactiviteit waarvoor een bijdrage van het Oranjefonds wordt ontvangen.
 • De financiële bijdrage wordt niet gebruikt voor kosten van de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen (zoals gereedschap of apparatuur, barbecues en servies, bestek, kleding of een terras-heater.)
 • Personeelskosten en honoraria voor artiesten, zoals dj’s, clowns en schmink-artiesten.
 • De aanschaf van verkeersmaatjes, verkeersborden, AED-apparaten etc.
 • Aanschaf van sport- en spelmateriaal.
 • Artikelen die niet voor de buurt als geheel bestemd zijn, maar voor particulier gebruik/bezit.
 • Het VeenendaalFonds ondersteunt geen religieuze, commerciële of politieke activiteiten
 • Materialen/diensten die bij je bij de gemeente kunt aanvragen worden niet vergoed zoals bijvoorbeeld de aanschaf van vuilnisbakken, vlaggenmasten, hondenpoeppalen en dergelijke.

Voorwaarden

 • De burendagactiviteit moet worden aangemeld op www.burendag.nl
 • In alle publicatie rondom de activiteit, wordt het VeenendaalFonds genoemd.
 • Het VeenendaalFonds krijgt van de aanvrager toestemming om zelf ook over de verstrekte ondersteuning te publiceren en het beeldmateriaal (foto/video) van de Burendag te mogen gebruiken.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 juli t/m 10 september  2022. Hiervoor geldt wel: op = op. Dus wacht niet te lang met het indienen van een aanvraag.
 • Je doet de aanvraag namens de gehele buurt. Daarom moeten vier andere buurtbewoners mee ondertekenen. Daarvoor maak je gebruik van ons handtekeningenformulier. Dit formulier ontvang je via e-mail na het indienen van jouw aanvraag.
 • Vul het aanvraagformulier helemaal in. Stuur deze samen met het begrotings- en dekkingsplan naar veenendaalfonds@outlook.com

Download hier het aanvraagformulier van het VeenendaalFonds: