Het VeenendaalFonds vindt graag nog een bestuurslid. Ben jij dat?

Het VeenendaalFonds is op zoek naar aanvulling van haar bestuur.

De ontwikkelingen van dit Fonds gaan snel. Het bestuur is zich bewust van alle taakvelden  die zij dient te behartigen en wil daarom graag met potentiele kandidaten in contact komen.

Met name is het bestuur opzoek naar mensen met ervaring in het fondswerven, die een sterke binding hebben met Veenendaal. Gezien de huidige samenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Naast bovenstaande is het een pre om het bedrijfsleven van binnenuit te kennen of speciale belangstelling daar voor te hebben.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter, dhr. Theo Methorst, (06-54958320)

Uw kunt uw brief met motivatie sturen naar de secretaris van het bestuur adres: info@VeenendaalFonds.nl

 

Sharing is caring!