Over ons

Bestuursleden

Theo Methorst,  Voorzitter, secretaris
Nico Roks, Penningmeester
Cees van Hal, Aspirant lid
_______________________________________________________________________________________

Missie en VISIE

Missie:

Het VeenendaalFonds verrijkt de Veenendaalse samenleving door het versterken van actieve  betrokkenheid.

Visie

Het VeenendaalFonds neemt een neutrale en zelfstandige positie in om haar rol van ondersteuner van de samenleving optimaal te kunnen vervullen. Het Fonds zal daarom partijen binden en verbinden. Daarbij past het ondersteunen van projecten op het gebied van maatschappelijk participatie, de zorgzame samenleving en welzijn nieuwe stijl en daarbij door het verkrijgen en beschikbaar stellen van gelden dit proces aanjagen. De uitvoeringsactiviteiten, naast verantwoording en regie liggen dan bij de ondersteunde organisaties.

De missie en visie worden uitgevoerd door:

 • stelselmatig en continue werken aan het vertrouwen van de Veenendaalse samenleving;
 • te opereren binnen de fysieke grens van de gemeente Veenendaal;
 • transparant van opzet te zijn;
 • aanspreekbaar voor iedereen te zijn;
 • actief informatie te verzamelen over de ontwikkelingen in de samenleving;
 • daarbij zoveel als mogelijk alle lagen van de samenleving te betrekken;
 • zorg te dagen voor een goed en degelijk financieel beleid;
 • aan vermogensontwikkeling te doen;
 • een verantwoord en onafhankelijk beheer van financiële  middelen en/of kapitaalgoederen;
 • te zorgen voor een goed organisatorisch kader;
 • het formeren van beleid en het voeren van een goede en degelijk administratie;
 • het uitdragen van het VeenendaalFonds als een goede ambassadeur;
 • zorg te dragen voor een goede openbare verantwoording;
 • het bouwen van netwerken en tijdelijke verbanden over verschillende lagen van de samenleving;
 • het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie.

_______________________________________________________________________________________

Jaarverslagen

2017 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2018 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds
2019 financieel verslag Stichting VeenendaalFonds