Doneren

2020 opnieuw een jaar van de ondersteuning

2020 wordt het jaar waarin het Fonds opnieuw Veenendaalse initiatieven gaat ondersteunen. Daarnaast zal het Fonds actief in contact treden met die instellingen en bedrijven die actief willen deelnemen aan de voortgang van het Fonds. Een Fonds zoals dit kan niet bestaan zonder ondersteuning. Veenendaal ziet uw medewerking aan dit Fonds in natura of in financiële ondersteuning graag tegemoet. Het bestuur zal ook niet schromen u rechtstreeks te benaderen.
Aarzel dus niet en neem contact met ons op. U helpt de Stichting VeenendaalFonds helpen!

 

Een mailtje is voldoende om het Fonds te activeren en contact met u op te nemen.

info@veenendaalfonds.nl

Het VeenendaalFonds is een stichting met ANBI -status. (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBI profiel: Stichting VeenendaalFonds

(Wat een donatie aan het VeenendaalFonds voor uw belastingaangifte betekent, leest u HIER.)

Algemene informatie

De volledige informatie van het Fonds  m.b.t. het ANBI-profiel (aanklikken!)

Ook genoemd (handelsnaam): VeenendaalFonds
Zoeknaam: VeenendaalFonds
Banknummer: IBAN: NL56ABNA0411769596 (Kijk ook hier wat het voor u als belastingbetaler betekent als u doneert aan het VeenendaalFonds)
Profiel URL:
Statutaire zetel: Veenendaal.  KvK nummer: 65639553, RSIN: 856199412
Activiteiten: Het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Veenendaal. Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorder
Duidelijke beschrijving van doelstellingen: Het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Veenendaal
Wijze waarop doel behaald wordt: De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van gelden uit verschillende bronnen, met name donaties, giften, erfstellingen, legaten, schenkingen en alle overige baten.