Aanvragen

Verschillende Veenendaalse organisaties hebben in recente verleden een ondersteuningsaanvraag ingediend. Het bestuur is daar blij mee, omdat hier mee vooral wordt aangegeven dat het Fonds in een Veenendaalse behoefte voorziet.

Aanvragen bij het Fonds kunnen doorlopend worden gedaan.

De Stichting VeenendaalFonds: 

 • stelt elk jaar opnieuw voor alle aanvragen samen een maximaal bedrag  van € 15.000 ter beschikking;
 • limiteert de beschikbare bedragen tot een door het bestuur vast te stellen maximum;
 • behoudt zich het recht voor van bovenstaande af te wijken;
 • zal afwijzing van een tegemoetkoming, evenals bezwaren tegen een bestuursbeslissing niet ontvankelijk verklaren. 

Onderstaande bevat een aantal belangrijke punten waar de indieners bij hun aanvraag rekening mee dienen te  houden:

De aanvraag:

 • slaat een brug tussen mensen en zoekt (verrassende) verbinding(en) in de samenleving;
 • zoekt verbinding en samenwerking tussen minder voor de hand liggende combinaties van mensen en ideeën;
 • brengt actie en dynamiek teweeg en is tevens vernieuwend;
 • bevat geen investeringsprojecten.
 • draagt bij aan het Veenendaalse imago en de mediagenieke uitstraling van VeenendaalFonds.

De aanvrager of de aanvragende organisatie geeft aan:

 • een (persoonlijke) drijfveer te tonen;
 • vernieuwend te zijn;
 • geen goede-doelen-organisatie met landelijke dekking te zijn;
 • een financieel realistisch en haalbare doelstelling te hebben;
 • een concrete en heldere aanvraag te doen met een korte en bondige verantwoording;
 • dat de aanvraag eenmalig is, en hoe er is nagedacht over continuïteit van het idee;
 • hoe de aanvraag mogelijk wordt ondersteund (middels handtekeningen) door  inwoners van Veenendaal.
Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend.

Informatie te verkrijgen via info@VeenendaalFonds.nl

Het Fonds hanteert onderstaand formulier:

Aanvraagformulier van De stichting VeenendaalFonds 

Na indiening sturen wij u een ontvangstbevestiging, waarna u binnen drie maanden een besluit ontvangt. Tijdens vakantieperioden of door onverwachte omstandigheden kan het zijn dat het Fonds u meedeelt dat deze periode met drie weken wordt verlengd. Ook daar krijgt u dan bericht van.

Naam van de aanvrager:

Naam:

Adres:

Functie:

Tel. nr.:

Mobiel nr.:

E-mailadres:

 

Namens welke organisatie vraagt u aan?

Naam van de organisatie:

Adres

Tel.nr.

Mobiel nr.

Banknummer (IBAN Nummer):

KvK nummer:

RSIN nummer:

E-mailadres:

 

*Omschrijf in korte bewoordingen wat u wilt gaan doen. (Hebt u meer ruimte nodig geef uw uitleg dan (ook) weer in een bijlage). 

*Het VeenendaalFonds ziet graag dat er een verbinding tot stand komt, waarbij dus twee of meerdere organisatie betrokken zijn. Welke organisaties of activiteiten hebt u op het oog?

*Wanneer vindt de activiteit (het project) plaats?

*Over welke periode wordt de activiteit uitgevoerd?

*Wat betekent deze activiteit voor Veenendaal of de specifieke doelgroep die u voor ogen heeft?

*Hoe betrekt u anderen bij het project en wie zullen dat zijn?

*Op welke wijze brengt u het project naar buiten?

*Wat kost het totale project? (Graag toelichting middels een begroting.)

*Met welk bedrag hoopt u dat het VeenendaalFonds  kan bijdragen?

* Kunt u aangeven op welke wijze u de bijdrage van het VeenendaalFonds in de publiciteit wil brengen?

 

U krijgt na verzending bericht van ontvangst.

www.VeenendaalFonds.nl