Aanvragen kunnen voortaan doorlopend worden ingediend.

Het bestuur van het VeenendaalFonds heeft besloten dat voortaan aanvragen doorlopend kunnen worden ingediend. De andere voorwaarden blijven bestaan met dien verstande dat er een ontvangstbevestiging wordt gestuurd en dat de aanvrager binnen drie maanden wordt geïnformeerd over het al of niet toekennen van het gevraagde. 

Sharing is caring!